top of page

TaruSoul kunnioittaa yksityisyyttäsi.

 

Tässä tietosuojaselosteessa määritellään yksityisyyttä koskevat oikeutesi ja sitoumuksemme henkilötietosi suojaamiseen.

Tämä on TaruSoul´n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.08.2020.

Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

Taru Villikari

Taruna 

Y-tunnus1834390-9

Luotsikatu 16 C 19, 00160 Helsinki

tarusoul@tarusoul.com

+358 50 3574842

Henkilötietojen keruun tarkoitus: asiakasrekisteri

Asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon, tiedottamiseen ja markkinointiin.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TaruSoul on tämän rekisterin ylläpitäjä, joka hallinnoi ja ylläpitää tässä tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Asiakasrekisterin tietoturva on järjestetty yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiin. 

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu.

Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö TaruSoul´lle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Käyttämällä verkkosivustoamme tai sen sisältöä, hyväksyt tämän tietosuojakäytännön.

bottom of page